Activiteiten > Nieuwe scheidsrechters

Datum: 11 maart 2017
Tekst: Marcel Kievit

Good Luck is weer drie gecertificeerde scheidsrechters rijker!

Good Luck is al enige tijd bezig met het uitrollen van het arbitrage beleidsplan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opleiden en begeleiden van scheidsrechters binnen de vereniging. Vorig jaar hebben al diverse scheidsrechters hun diploma behaald, maar in september zijn drie personen, onder begeleiding van Lau Minheere, gestart met hun opleiding. Op 11 maart was het dan zover, alle drie moesten ze onder toeziend oog van afgevaardigden van het KNKV examen doen. En alle drie geslaagd, te weten;

Het bestuur feliciteert hen van harte met het behalen van het diploma en wenst ze veel succes en plezier bij het begeleiden van de wedstrijden. Wil jij ook graag een opleiding tot scheidsrechter volgen? Of heb je hier vragen over, stel ze gerust aan Lau Minheere of Marcel Kievit.

Tot slot wil het bestuur alle spelende senioren en A en B-jeugd attenderen op het behalen van het spelregelbewijs van Korfbalmasterz. Het KNKV heeft aangegeven dat het verplicht gesteld gaat worden. Nu is het nog gratis, maar vanaf 1 januari 2018 zullen er kosten aan verbonden zijn. Dus bij deze nogmaals aan iedereen de oproep om zo snel mogelijk je spelregelbewijs te halen!

Links