Activiteiten > Vriendjesmiddag

Datum: 21 maart 2008
Tekst: Jikke van Herk
Foto('s): Jikke van Herk

Vriendjesmiddag

Op vrijdagmiddag 21 maart j.l. hadden wij voor de E en D jeugd een vriend(innet)jesmiddag georganiseerd. Deze middag is mogelijk gemaakt door: Hans Meijer Advies.

Iedere speler (speelster) uit de D en de E teams mochten een vriendje en/of vriendinnetje meenemen. De opzet van deze middag was om de vriend(innet)jes kennis te laten maken met de korfbalsport.

In totaal hadden 36 kinderen zich opgeven voor de middag. De bedoeling was dat we op het veld, aan de Heuvelweg, verschillende spelletjes zouden doen. Helaas waren de vooruitzichten van het weer zo slecht, dat de organisatie besloten had om naar de Staver uit te wijken.

Om 13.00 kwamen de kinderen naar de sporthal, en konden wij van start gaan. Na een grondige warming-up, werd de jeugd in 4 groepen verdeeld. De vriendjes en vriendinnetjes bleven uiteraard bij elkaar in de groep.

De zaal werd ook in 4 gedeelten opgesplitst:

Bij elk spel werd er ruim een kwartier gestreden, daarna was het de beurt aan de pauze. De kinderen kregen allemaal een zakje chips en wat te drinken. Ook de begeleiding werd niet vergeten.

Na de pauze werden de kinderen over 2 groepen verdeeld, en gingen zij aan de slag met de 2 favoriete spellen: namelijk het koppelschieten en trefbal. Maar, waar het natuurlijk vanmiddag om ging, was de andere kinderen kennis te laten maken met de korfbalsport. Dus werd de middag besloten, met een partijtje korfbal!

Na een enerverende middag, gingen de kinderen huiswaarts met een zak snoep, een pen en een infobrief over onze vereniging. Met daarbij een uitnodiging om te komen trainen.

Graag wil ik ook Lindsay, Yvette, Clarinda, Elly, Arnold, Leo en Dick bedanken voor hun hulp!

Links