Nieuws > Leon Simons geeft clinic

3 november 2006, 00:19

Woensdag 25 oktober jl. was korfbalinternational Leon Simons te gast in onze kantine voor het geven van een technische bijscholing over analyse en planning. Leon Simons is speler van het eerste team van hoofdklasser PKC uit Papendrecht, aanvoerder van het Nederlands team en sportconsulent bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Een belangrijk onderdeel van het technisch beleidsplan van Good Luck is het ledenbehoud van de vereniging. Belangrijk hierbij is onder andere het zorgen voor een hoge kwaliteit van het technische kader, de trainers en de coaches. Een sportconsulent van de KNKV kan hierbij ondersteuning geven aan de verenigingen. Op verzoek van de technische commissie van Good Luck is Leon Simons gevraagd de trainers en coaches van Good Luck bijscholing te geven op het gebied van analyse en planning voor de korte termijn. In een aantal stappen werden thema's, aandachtspunten en oefenstof vastgesteld. De kern van de bijscholing was om de systematiek vanaf de analyse te vertalen naar de oefenstof. Aan het eind van de avond werden de diverse oefenstoffen bekeken en door Leon voorzien van commentaar. Vervolgens konden de coaches en trainers hun vragen stellen.