Nieuws > Spelregels Open Flakkees Koppelschotkampioenschap 2007

3 juni 2007, 23:00

> De wedstrijdavonden zijn op 5 en 7 juni! We beginnen om 19.30 uur. U wordt verwacht om ongeveer 19.00 uur.

> Er wordt geschoten op seniorenpalen met een onderlinge afstand van 6 meter. Tussen de beide palen ligt op 3 meter een lijn; als de bal na een schot van de tegenpartij via de korf over deze lijn komt, moet je terug naar de paal en naast/achter de paal tot schot komen.

> Er mogen geen doorloopballen genomen worden; alleen een bovenhands afstandsschot (bij afstandsschot is het verplicht om weer aan eigen zijde van de lijn neer te komen).

> Het koppel dat als eerste in het programma vermeld staat, kiest de te beginnen kant en begint met schieten.

> Er wordt op tijd gespeeld; elke wedstrijd duurt 10 minuten.

> Na 5 doelpunten wordt er gewisseld van korf/kant (dus bijv. bij 3-2 en 6-9).

> D.m.v. een fluitsignaal wordt de aanvang en het einde van de wedstrijd aangegeven. Als het eindsignaal klinkt, en de bal is los bij een doelpoging, dan telt het resultaat van die doelpoging nog.

> Tevens is er sprake van een 'naschot'. Dit houdt in dat wanneer het eindsignaal van de wedstrijd klinkt en de laatste doelpoging is gedaan door het koppel dat is begonnen, de tegenstander nog 1 x mag schieten (aantal doelpogingen in een wedstrijd is gelijk).

> Wanneer een team niet komt opdagen, wint de tegenpartij met 5-0.

> Na elke wedstrijdronde geeft steeds 1 lid van het team de uitslag aan de wedstrijdleiding door.

> Voor elke gewonnen wedstrijd krijg je 2 wedstrijdpunten, een gelijkspel levert slechts 1 wedstrijdpunt op.

> De eindstand wordt als volgt bepaald: bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo doorslaggevend. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten en een gelijk doelsaldo is het onderling resultaat doorslaggevend.

> De indeling van de koppels heeft vooraf door loting (door derden) plaats gevonden.

> Wanneer de spelregels geen duidelijkheid schaffen bij onvoorziene situaties, beslist in deze de wedstrijdleiding.