Nieuws > Tentenkamp

6 juni 2007, 23:40

Afgelopen week heeft de gemeente bekend gemaakt dat ons sportveld helemaal opgeknapt gaat worden. Dit zal 8 weken in beslag gaan nemen! We mogen dan absoluut niet het veld betreden! Dat wil zeggen dat tentenkamp in week 30 GÉÉN doorgang kan vinden!! Dit wordt verplaatst naar week 35: van dinsdag 28 augustus t/m vrijdag 31 augustus 2007. Helaas, moeten we dus vragen of jullie je weer opnieuw aan willen melden. Dit geldt ook voor de kinderen die zich al hebben opgegeven! Even ter herinnering: de kosten zijn: € 40,00. Opgeven bij Jikke, Sperwer 46, S'dijk voor 16 juni a.s.!!!