Nieuws > JAV verzet naar 2 oktober

16 september 2007, 20:15

De Jaarlijkse Algemene Vergadering is verzet naar dinsdagavond 2 oktober 20.30 uur. Alle stemgerechtigde leden (op 01-07-2007 15 jaar of ouder) worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.