Nieuws > Reglement van Wedstrijden

10 september 2008, 23:11

Op de AV van 28 juni 2008 zijn er in het Reglement van Wedstrijden een tweetal artikelen aangenomen, die wij nogmaals onder uw aandacht willen brengen.

Bijlagen