Nieuws > Hans Meijer Advies Tentenkamp 2005

16 augustus 2005, 13:54

Na veel voorbereiding en nadat het kamp zelfs één keer was uitgesteld was het woensdag 10 augustus zover: het sprookjeskamp 2005 kon beginnen. De kampleiding was de dag ervoor al begonnen met het omtoveren van de kantine en het opzetten van de tenten. Woensdagmiddag was het dan zover, de 28 deelnemende kinderen werden door hun ouders bepakt en bezakt gebracht en na bestudering van de tentindeling konden ze hun plekje in de tent inrichten. Gelukkig had één van de ouders een compressor meegenomen zodat de luchtbedden snel opgepompt waren. Nadat de ouders afscheid hadden genomen van hun kinderen kon het kamp pas echt beginnen. meer