Nieuws > Tweede verzoek inleveren pasfoto's

11 juli 2010, 20:00

Willen de volgende personen met spoed 2 pasfoto's inleveren:

Kransse, J
Hoek, van den J.
Quak, A.
Ploeg, E.
Gille, G
Sluijs, van der L
Vermeulen, P
Overbeeke, van E
Berg, van den N.
Brussel, van M
Geelhoed, A
Es, van A

De spelerskaart van jou is aan vervanging toe. Voor het nieuwe seizoen moet er dus een nieuwe kaart worden aangemaakt. Je moet daarom 2 pasfoto's inleveren voor 20 juli 2010.

Pasfoto's graag opsturen naar:

J. de Leeuw
Wedstrijdsecretaris KV Good Luck
Fordstraat 5
3255 VK Oude Tonge

Graag achter op de foto's even de naam zetten en geboortedatum.