Nieuws > Spelregels per 1 juli 2010

27 juli 2010, 19:22

De Internationale Korfbal Federatie heeft onlangs enkele wijzingen in de spelregels vastgesteld. Deze nieuwe spelregels of aanpassingen op de spelregels treden per 1 juli 2010 in werking.

Wat is er veranderd?
In de bijlage treft u een overzicht aan met wat er is veranderd ten opzichte van de laatste uitgave van het spelregelboek gedateerd 1 juli 2008. Een aantal wijzigingen zijn zeer ingrijpend, zoals bijvoorbeeld de veranderingen rondom de vrije worp en nieuwe wijze van het nemen van een spelhervatting in het vrouwenkorfbal. Het is dus van belang dat iedereen die betrokken is bij korfbal goede kennis neemt van de spelregels zoals die vanaf 1 juli 2010 gelden.

Spelregelboek
In de bijlage treft u tevens een PDF-bestand aan met daarin de nieuwe inhoud van het spelregelboek zoals dat geldt per 1 juli 2010.

Bijlagen