Nieuws > Namens het bestuur...

20 december 2010, 20:03

Het bestuur wenst alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die betrokken is bij onze vereniging;

Fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig en een sportief 2011.