Technische commissie > Contact

Het bestuur en de leden hebben ingestemd met het aanstellen van een technische commissie welke zich als eerste doel heeft gesteld het opstellen van een plan voor de gehele vereniging. Om te komen tot een meer structurele, technische aanpak binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord, is het nodig een visie te ontwikkelen en daaruit voortvloeiend een gedegen technisch beleid.

De technische commissie bestaat uit vijf leden. Een van de vijf leden is de vertegenwoordiger jeugdzaken. Daarnaast zullen bij bepaalde activiteiten of doelstellingen worden samengewerkt met andere commissies en bestuursleden.

De leden van de technische commissie zijn een aanspreekpunt voor alle leden, coaches van de jeugdafdeling en senioren. De technische commissie bestaat uit:

Dick Boetersenioren
Harm Weijmansenioren
Jikke van Herkalgemene zaken
Yvette Kussendrageralgemene zaken
Alianne van Welsenisjeugdcoördinator
De commissie is per email te bereiken via: technischecommissie@kvgoodluck.nl