Marlies Campfens benoemd tot erelid

Op 1 oktober was de algemene ledenvergadering van KV Good Luck. Tijdens deze vergadering waren o.a. de 25 jarige jubilea te vieren van Marcel Kievit en Marco Kransse. Echter de kroon werd gespannen door Marlies Campfens die 50 jaar lid is van de vereniging. Marlies is op 1 april 1968 lid geworden, jaren lang heeft ze gekorfbald. Na haar actieve korfbalperiode is ze altijd lid gebleven. De laatste jaren gooit ze een balletje mee met de Jeu de Boules tak binnen Good Luck.

Vanwege haar 50 jarig lidmaatschap heeft het bestuur aan de algemene leden vergadering voorgesteld om Marlies te benoemen tot erelid, het voorstel werd unaniem aangenomen. Helaas was Marlies niet aanwezig tijdens de vergadering vanwege een vakantie.

Afgelopen zaterdag heeft Marlies, uit handen van voorzitter Jan de Leeuw het bijbehorende certificaat ontvangen.

Links