Club van 50

Club van 50 spaart voor dug-outs!

Momenteel spaart de Club van 50 voor dug-outs voor langs het hoofdveld. Zoals u wellicht weet is er door het KNKV bepaald dat de afmetingen van de velden moeten worden aangepast. Het bestuur is hierover in overleg met de gemeente en alhoewel er nog geen concreet tijdspad bekend is, verwachten we hierin de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als tegelijk met de aanpassingen aan het veld een lang gekoesterde wens binnen de vereniging, namelijk het plaatsen van dug-outs bij het hoofdveld dan ook in vervulling kan gaan.

De Club van 50 heeft de afgelopen jaren al een substantieel bedrag bij elkaar gespaard, maar er is nog zo'n € 1000,- nodig voordat we tot aanschaf over kunnen gaan. Vind u het leuk om hier een bijdrage aan te leveren, meld u dan aan als Club van 50 lid.

De "Club van 50" werd opgericht in het verenigingsjaar 2007-2008 en sindsdien zijn er al diverse leuke dingen gedaan met het geld van de "Club van 50"; Momenteel zijn we aan het sparen voor het aanschaffen van dug-outs.

Draagt ook u de vereniging een warm hart toe, dan kunt u lid worden van de "Club van 50". Jaarlijks zult u dan door middel van automatische incasso € 50,- bijdragen.

Als tegenprestatie bieden wij u het volgende aan: Wilt u zich aanmelden voor de "Club van 50", of heeft u vragen rondom dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Per e-mail: penningmeester@kvgoodluck.nl
Per post; Postbus 341, 3241 AH Middelharnis

Bijlagen

Links