Nieuws > Commissie van de maand: sponsorcommissie

11 november 2015, 12:50

Onder de noemer 'Graag stellen wij aan u voor' en 'Nieuws van de sponsorcommissie' heeft u het afgelopen seizoen al kennis kunnen maken met de activiteiten van de sponsorcommissie.

Uiteraard gaan we hier in het komende seizoen mee door en hopen we elke maand een nieuwe sponsor te kunnen voorstellen of een bestaande sponsor eens extra te belichten.

Deze eerste editie komt echter de sponsorcommissie zelf aan bod...

De sponsorcommissie van Good Luck bestaat uit:

- Arnold Jansen
- Peter van der Valk
- Jeroen Kars
- Ingmar Adam
- Adwin Krijger

Wij zijn verantwoordelijk voor het binnen halen van nieuwe sponsors en de contacten met reeds bestaande sponsors waarbij de nadruk ligt op de lange termijn. Andere commissies hebben wat ons betreft de vrijheid om sponsors te werven voor eenmalige activiteiten zoals bijvoorbeeld de verloting. Wel houden wij hierop de coördinatie en is het zaak om vooraf met ons te overleggen want wellicht kunnen wij de commissies een aantal potentials aangeven.

De taakverdeling is zo dat Peter en Adwin de contacten met de sponsors onderhouden, Arnold verzorgt de contractadministratie en de facturering en Jeroen en Ingmar verzorgen allerlei ondersteunende taken daar waar nodig.

Voor de bereikte resultaten verwijzen in het afgelopen seizoen verwijzen wij graag naar het jaarverslag wat voor de jaarvergadering naar u toegestuurd is.

Om de ambitieuze doelstellingen voor het komende seizoen te behalen roepen wij wederom uw hulp in! Immers de leden zijn de ogen en oren van de sponsorcommissie en kunnen een belangrijke bijdrage leveren om nieuwe sponsors binnen te halen.

Dus heeft u goede contacten met een potentiele sponsor dan horen wij dit uiteraard graag van u! Wij zullen dan de contacten leggen met de potential en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Op dit moment zij wij op zoek naar reclamebord sponsors en balsponsors voor het 1e team. Hopelijk kunnen we elke maand één of meerdere sponsors aan u voorstellen!

Met sportieve groet,

Arnold, Peter, Jeroen, Ingmar en Adwin

sponsorcommissie@kvgoodluck.nl

Links