Technische commissie > Contact

De technische commissie valt binnen de portefeuille van Korfbalzaken. Het bestuur en de leden hebben ingestemd met het aanstellen van een technische commissie welke zich als eerste doel heeft gesteld het opstellen van een plan voor de gehele vereniging. Om te komen tot een meer structurele, technische aanpak binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord, is het nodig een visie te ontwikkelen en daaruit voortvloeiend een gedegen technisch beleid.

De technische commissie bestaat uit vijf leden. Een van de vijf leden is de vertegenwoordiger jeugdzaken. Daarnaast zullen bij bepaalde activiteiten of doelstellingen worden samengewerkt met andere commissies en bestuursleden.

De leden van de technische commissie zijn een aanspreekpunt voor alle leden, coaches van de jeugdafdeling en senioren. De technische commissie bestaat uit:

Jan-Willem de Vossenioren
Harm Weijmansenioren
Arnold Jansenjeugd en algemene zaken
Liesbeth Losjeugdcoördinator
De commissie is per email te bereiken via: technischecommissie@kvgoodluck.nl