Vereniging > Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. Binnen KV Good Luck was deze positie nog niet ingevuld. Vol trots kunnen we u melden dat we twee vertrouwenscontactpersonen hebben aangesteld.

Waarvoor een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Wie zijn deze personen en hoe kan ik ze bereiken?

Zoals gezegd hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen. Schroom niet om contact te zoeken als er iets is, hoe onbelangrijk je misschien denkt dat het is.